נתוני איגוד ערים שרון כרמל מעידים על ירידה בזיהום האוויר במזרח נתניה. סגן ומ"מ ראש עיריית נתניה אלי דלל "אני מודה לצוות האיגוד על העבודה המקצועית ולחברת מועצת העיר ציפי קפל על שיתוף הפעולה הפורה".

תחנת ניטור

תחנת ניטור 

בארבעת השנים האחרונות הוצבה תחנת ניטור ניידת של האיגוד במזרח בנתניה, במתחם הספורטק על מנת לבדוק את מצב איכות האוויר באזור. הצבת התחנה בוצעה לבקשת סגן וממלא מקום ראש עיריית נתניה אלי דלל.
תחנת הניטור מודדת את ריכוזי תחמוצות חנקן, גופרית דו חמצנית, אוזון וחלקיקים נשימים וזאת בהתאם לעוצמת וכיוון הרוח הנמדדים אף הם בתחנה.
מתוצאות הניטור שבוצע בשנת 2020  עולה, כי ריכוזי המזהמים בתחנת הניטור הניידת עמדו בערכי הסביבה שנקבעו ע"פ תקנות אוויר נקי מכוח חוק אוויר נקי.
עוד עולה, כי אזור המדידה בנתניה מאופיין בריכוזי תחמוצות חנקן גבוהים יחסית לשאר תחנת ניטור במרחב האיגוד, עקב עומסי תחבורה גבוהים בקרבת מקום המדידה. למרות זאת, האטת הפעילות במשק והתחבורה וכן הגבלת הפעילות במשק עקב מגפת הקורונה במהלך שנת 2020, הביאה להפחתה ניכרת בריכוזי המזהם חנקן דו חמצני האופייני לפליטות התחבורה.
במהלך חודשי השנה, ניכרת ירידה משמעותית של הריכוזים בממוצע חודשי בעיקר בחודשים אפריל ומאי בהם חלה ירידה של 37.5% ו-33%, לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019. 
כמו כן, חלה הפחתה בריכוזי גופרית דו חמצנית שנרשמו במהלך שנת 2020 יחסית לשנים הקודמות, בכל מרחב האיגוד וגם בנתניה, עקב ההפחתה בפליטות מארובות תחנת הכוח אורות רבין, כתוצאה מהאטת פעילות המשק בעת משבר הקורונה וגם עקב הירידה בתכולת הגופרית בפחם שנצרך בשנה זו בתחנת הכוח אורות רבין.

עם זאת, נרשמה מגמה מתונה של עלייה ברמות האוזון עם השנים, בדומה לשאר אזורים במרחב האיגוד. ברמה המקומית, היות וריכוזי האוזון מופחתים בעת פליטות תחמוצות חנקן מכלי הרכב, הירידה בריכוזי תחמוצות החנקן שחלה בתקופת ההגבלות בעת משבר הקורונה, גרמה לעליות מתונות ברמות האוזון, למרות שרמות אלה עמדו במסגרת תקנות אוויר נקי.

הסיבות לשיפור, עפ"י דיווח עיריית נתניה: צמצום בפליטות אבק מהשטחים הפתוחים בקרבת תחנת הניטור וסיום עבודות הבנייה. דרכים לא סלולות בקרבת האזור היוו נתיב תנועה למשאיות לאתרי בניה ובין היתר לתחנות מעבר לא חוקיות בקרבת מקום. תחנות אלו נסגרו לאחרונה. בניית הרמפה לכביש 2 באזור הסתיימה גם היא בשנת 2019. 

סגן ומ"מ ראש עיריית נתניה אלי דלל "אני מודה לצוות האיגוד על העבודה המקצועית ולחברת מועצת העיר ציפי קפל על שיתוף הפעולה הפורה. אנו מבצעים פעילות לשמירה על הסביבה בעיר בשיתוף פעולה מקצועי עם איגוד ערים שרון כרמל וזאת בשילוב טיפול ממוקד במוקדי זיהום כדוגמת סגירת דרכי עפר באזור ובניית הרמפה לכביש 2 שהפחיתה את הזיהום. אנו מטפלים באופן משמעותי גם בזיהום הנוצר מהתחבורה, החל מינואר 2022 יופעלו כמחצית האוטובוסים בעיר על חשמל ולשם כך אנו מקימים חניון למאה אוטובוסים חשמליים בו יהיו מערכות הטענה. בכך נשפר באופן משמעותי את איכות האוויר בעיר לרווחת ושיפור איכות חיי התושבים".