שכונות חדשות בעיר: שכונת קריית-הלאום, שכונת אופק הים, שכונת שירת הים ושכונת צמרות. כך הוחלט בוועדת שמות רחובות ואתרים בעיריית נתניה, בראשות סגן ראש-העיר, עו"ד אדיר בנימיני על פי הצעותיה של ראש העיר, מרים פיירברג איכר 

שכונת נוף הטיילת

שכונת נוף הטיילת | תמונה: עיריית נתניה 

וועדת שמות רחובות ואתרים, בראשותו של סגן ראש-העיר, עו"ד אדיר בנימיני, אישרה בישיבתה האחרונה שמות לשכונות החדשות הצפויות לקום בעיר; המדובר למעשה באימוץ הצעותיה של ראש העיר, מרים פיירברג איכר.

ההחלטה הבולטת ביותר נוגעת לשינוי שמה של השכונה החדשה שאמורה לקום בנת/542; שמה המקורי "כוכב הים" לא נקלט בתודעה הציבורית, על כן הוחלט לפצל את האזור לשניים. האזור בו צפויה לקום קריית-הממשלה החדשה, מערבית לשד' בן-צבי פינת רח' רפאל איתן, יקרא "קריית-הלאום". יתר השטח שנועד ברובו למגורים, פנאי ומסחר יקרא שכונת "אופק הים".

שכונת המגדלים החדשה שצפויה לקום צפונית לשמורת האירוסים בקו ראשון לים (נת/620) תיקרא "שירת הים"; זהו השם המחודש שיועד במקור לשכונת עיר ימים. פרויקט "הבננה" במזרח העיר, שזכה לכינויו בשל הצורה הטופוגרפית החיצונית שלו, יקבל את השם שכונת צמרות.

השמות החדשים מצטרפים לשמות שאושרו בעבר כמו שכונת "נוף הטיילת" שעדיין מכונה בפי רבים כנת/600 וקריית-המדע (פארק המדע ע"ש שמעון פרס) שמכונה עדיין בפי רבים אגם 3 ושכונת "כוכב הצפון" הסמוך למחלף איינשטיין; ראש העירייה הורתה להכין פורמט אחד של שלטים שיוצב בכניסה וביציאה מכל שכונה, ובה יופיע הכיתוב המברך את הבאים והיוצאים מכל שכונה בעיר. דבר שיחשוף את כל המבקרים באותן שכונות לשם הרשמי שלהן.

סגן ראש העיר, עו"ד אדיר בנימיני: "חשוב לנו להטמיע את השמות החדשים בתודעה הכללית של תושבי העיר, ובכך לנסות למנוע את התקבעות שמות התוכניות; זו הסיבה שבחרנו כבר כעת בטרם החלה הבניה בפועל לקבוע את השמות החדשים, ועדכנתי את הגורמים הרלוונטיים בעירייה, להקפיד ולעשות שימוש בהם. רק כך אנו מקווים שנוכל להכניס אותם לתודעה. הרעיון של ראש העיר, להתקין שלט עם שם השכונה בכניסה וביציאה ממנה, יסייע רבות להטמעת השמות בקרב הציבור הרחב."