תוכנית מתאר חדשה שאושרה להפקדה כוללת מספר כמעט כפול של דירות,  הרחבת חופים, הגדלת שטחי תעסוקה, בתי מלון ועוד.  ראש העיר מרים פיירברג-איכר "בכוחן של תכניות אלו להביא לשינוי חסר תקדים הן בהיבט המגורים והן בהיבט המסחרי-תעסוקתי" 

נת 2035

ארכיון. הדמיית ישנה לתוכנית נת 2035| פרחי צפריר אדריכלים

תכנית המתאר נת 2035, פרי יוזמתה וחזונה של ראש העיר נתניה, מרים פיירברג- איכר, מצעידה את העיר אל המאה ה-21 ומניחה את העקרונות והמגמות לתכנון ולהתפתחות העיר בעשורים הבאים.

במסגרת תכנית המתאר תגדל אוכלוסיית העיר המונה כיום כ-260 אלף תושבים למעל 400 אלף תושבים, כאשר מספר יחידות הדיור, העומד כיום על כ- 70 אלף יח"ד יגדל על פי התכנית לכ- 130 אלף יח"ד, כאשר חלק ניכר יהיה בהתחדשות עירונית.
גם בתחום המסחר, התעסוקה והמלונאות יירשם גידול משמעותי, בשילוב עם תכנית המתאר הכוללנית נת 1000 לאזור התעסוקה המטרופוליני, לגביו כבר ניתנה החלטת ביניים על ידי הוועדה המחוזית.
בנוסף, התכנית קובעת הוראות להכנת תכניות מפורטות, לרבות הקצאת שטחים למוסדות ציבור ולשטחים ירוקים פתוחים והגדלתם באופן ניכר.
התכנית מחלקת את העיר למתחמים מובחנים לגביהם נקבעות הוראות פרטניות, מהן ניתן לגזור תכניות מפורטות נקודתיות או מתחמיות; קובעת מבנים ואתרים לשימור; מגדירה תפיסה עיצובית עירונית; מגדילה היקף חדרי מלון, מרחיבה חופים, יוצרת אטרקציות ומעגנה לאורכם, כיאה לנתניה, הריביירה הישראלית.
התכנית תופקד לפי הוראות החוק, וניתן לצפות במסמכי התכנית באתר תכנון זמין של משרד הפנים. על רקע ההליך הארוך, תבקש העיריה מהוועדה המחוזית לבצע שינויים ועדכונים בתכנית, לצורך התאמתה לתכנון העדכני. 

חזון התכנית מורכב ממספר אלמנטים משלימים: נתניה כעיר חוף ים תיכונית, בעלת מרחב ציבורי איכותי עבור התושבים, בדגש על הולכי הרגל ורוכבי האופניים. העיר מחוזקת כמרכז אזורי מטרופוליני לתעסוקה, ספורט ותרבות, עם דגש על פיתוח בר קיימא וצופה פני עתיד. העיר משלבת בין סוגי בנייה שונים המותאמים למגוון אוכלוסיות ותומכת בכך בצמצום פערים חברתיים ויצירת שוויון הזדמנויות.

עקרונות התכנית

1. 'הלב הירוק' – פארק מרכזי: יצירת ציר ירוק רצוף והמשכי מחורשת הסרג'נטים במזרח העיר, דרך קריית האוניברסיטה והפארקים העירוניים של שכונות 'אופק הים' ו'גבעת הפרחים' העתידיות, ועד לחוף הים.
2. מעיר חצויה לעיר אחת: יצירת רצף פעילות עירוני חי ותוסס הכולל עירוב שימושים של מסחר, מגורים, תעסוקה ומבני ציבור, התומך במרחב ציבורי איכותי ובטוח. חיבור מזרח ומערב העיר תוך יצירת קשרים נוחים ומיטיבים עבור הולכי הרגל ורוכבי האופניים, וכן תמיכה בתחבורה ציבורית.
3. מרכז העיר ההיסטורי: פיתוח ומינוף הפוטנציאל של ציר הרצל באמצעות התחדשות עירונית ופיתוח מבני ושטחי ציבור, ויצירת מוקד בילוי ותרבות אזורי.
4. עיר חוף ים תיכונית: חיבור טיילת החוף לשלד הנופי העירוני, הרחבת חופי הים, פיתוח וחיזוק צירי מזרח-מערב, פיתוח התיירות.
5. תרבות וספורט: פיתוח מרכזי ספורט ברמה העירונית והשכונתיות, הגדלת הנגישות למוסדות התרבות העירוניים באמצעות תחבורה ציבורית ושילוב ב'לב הירוק', מתן אפשרויות רבות ומגוונות לספורט עממי.
6. חברה: הגדרת אזורים המיועדים להתחדשות עירונית, חיזוק הקשר החיובי בין תושבי העיר לעירם, ופרישת שטחים פתוחים ושטחי ציבור לטובת התושבים בצורה מיטבית.
הכנת התכנית ארכה מעל 7 שנים, בשיתוף ובתיאום מלא עם משרדי הממשלה ומוסדות התכנון.

בין תוצריה החשובים של תכנית המתאר הכוללנית: זירוז משמעותי בקידום תכניות מפורטות התואמות לה, בסמכות הוועדה המקומית; יצירת וביסוס וודאות תכנונית שיביאו לשגשוג העיר מבחינת השקעות כלכליות; שיפור משמעותי בנגישות, לרבות מערך התחבורה הציבורית, שבילי האופניים ורשת הולכי הרגל; קביעת עקרונות לקיימות; חיזוק הקשר בין העיר לים וכן מתן גמישות מרבית להתאמת התכנית לצורכי השעה בהווה ובעתיד.

ראש העיר, מרים פיירברג-איכר, יוזמת התכניות :"בכוחן של תכניות אלו להביא לשינוי חסר תקדים הן בהיבט המגורים והן בהיבט המסחרי-תעסוקתי. נתניה, המהווה כיום יעד אטרקטיבי להגירה חיובית הן של תושבים חדשים והן של חברות וארגונים – זוכה לתנופת החייאה גם באזוריה הוותיקים של העיר. תכניות אלו מצטרפות למסמכי מדיניות רבים אחרים, כגון תכנית האב למרכז העיר ותכנית האב להרחבת החופים וייצוב המצוקים, ההופכות את נתניה לאחת הערים המודרניות והמתוכננות ביותר בישראל. באמצעות התכניות חזוננו לגבי נתניה חזקה ומשגשגת, בכל התחומים, מקבל משנה תוקף".