החל מתחילת אוגוסט החלו מוניות השירות בנתניה להפעיל כרטיס רב קו, התקף לכל אמצעי התחבורה בעיר. מרים פיירברג-איכר, ראש העירייה: "עיריית נתניה ממשיכה לפעול לשיפור השירות לתושב". אלי דלל, סגן ומ"מ ראש העירייה: "נתניה ניצבת בפני מהפכה תחבורתית"

מוניות

ארכיון   

במסגרת זו, כאמור מתאפשר התשלום באמצעות כרטיס רב קו ויתווספו קווים חדשים ושיפורים למערך קווי מוניות השירות הנוכחי. כמו כן, תעריף הנסיעה בקווים אלה לא יעלה על שבעה שקלים.
יש לציין כי את מסלולי הקווים קבע משרד התחבורה, בעקבות סקר תחבורתי שערך, אשר כלל גם ישיבות של אנשי המשרד עם הממונה על התחבורה, אלי דלל, ועם גורמי ההנדסה בעירייה.
בהמשך לישיבות אלה, קיבל משרד התחבורה את דרישת נציגי העירייה, שלפיה הקווים החדשים ינועו גם בשכונות שבהן לא עוברות מוניות שירות או בתדירות נמוכה, דוגמת נוף השרון (רמת חן), קריית השרון, נאות גנים וצפון העיר.
עוד יצויין כי בנוסף לנקודות הקצה הקיימות למוניות השירות - מתוכננות נקודות קצה נוספות.
לדברי סגן ראש העיר, אלי דלל, הממונה על ההנדסה, בשנה האחרונה פעלו הוא וחברת מועצת עיריית תל אביב, מיטל להבי לקידומם וביסוסם של מוניות השירות והפעלת הרב קו במוניות השירות, במסגרת המדיניות העירונית לקידום התחבורה הציבורית בנתניה.

מרים פיירברג-איכר, ראש העירייה: "עיריית נתניה ממשיכה לפעול לשיפור השירות לתושב בשיתוף משרדי הממשלה השונים. כמו כאן, הקפדנו כי הרפורמה תתייחס לזמינות ולנגישות התחבורה לציבור הרחב."
אלי דלל, סגן ומ"מ ראש העירייה: "נתניה ניצבת בפני מהפכה תחבורתית, שהרפורמה במוניות השירות היא נדבך אחד ממנה. המעבר לתשלום ברב קו מתבקש, כמו גם נגישות שכונות ואזורים נוספים בעיר למוניות השירות. נושא התחבורה הציבורית נמצא גבוה בסדר העדיפויות שלנו, במסגרת מדיניות ראש העיר ואני שמח שדברים מגיעים לכדי מימוש."