עיריית נתניה הצטרפה למכרז להנגשת אינטרנט מהיר לכל תושבי העיר, לרבות לבתים צמודי קרקע, שבסביבתם אין כיום רשת אינטרנט מהירה מספק האינטרנט 

מחשבים

ארכיון | צילום: נתניה נט 

בהתאם להנחיית ראש העיר, מרים פיירברג-איכר, הצטרפה עיריית נתניה למכרז משותף עם רשויות ומועצות נוספות להנגשת אינטרנט מהיר לכל תושבי העיר, לרבות לבתים צמודי קרקע, שבסביבתם אין כיום רשת אינטרנט מהירה מספק האינטרנט.

מדובר ביוזמה לפריסת סיבים אופטיים לצורך הנגשת אינטרנט מהיר לכלל תושבי העיר בכל השכונות, גם באזורים בהם ספקי האינטרנט, לא הניחו עד היום תשתית מתאימה לאינטרנט מהיר.

יחד עם נתניה התגבשו 39 יישובים ומועצות אזוריות לטובת המכרז לפריסת הסיבים האופטיים.