מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' נחמן אש וצוותו סיירו הבוקר בבי"ח לניאדו "גם בגל הרביעי, צוות בי"ח לניאדו מוכיח רוח לחימה ומתמודד עם אתגרים גדולים מאד"

סיור בבית חולים לניאדו 

פרופ' אש במהלך הסיור 

פרופ' אש התקבל על ידי הנהלת לניאדו בראשות המנכ"ל מר נדב חן, המנהל הרפואי פרופ' צבי שמעוני וחברי הנהלת בית החולים. מנכ"ל לניאדו הציג בפני פרופ' אש סקירה מקיפה על התמודדות בית החולים עם הקורונה החל מפריצת המגיפה ועד להתמודדות עם הגל הרביעי בימים אלו. הסקירה כללה הביטים קליניים, סיעודיים, לוגיסטיים ופיננסים שונים. בפני פרופ' אש הוצגו מספר אתגרים בהם נדרשת התערבות הנהלת משרד הבריאות, כולל בנושא מעמדו של בי"ח לניאדו כבי"ח ציבורי שאינו ממשלתי. פרופ' אש סייר במיון הנשימתי פגש אנשי ונשות צוות ושמע על העומס הכבד המוטל על כתפי צוות המיון.

במהלך הסיור אמר מנכ"ל בי"ח לניאדו, מר נדב חן "אנחנו נאבקים בגל הרביעי של הקורונה, הצוות רואה לנגד עיניו את חולי הקורונה בכלל המחלקות בהם מאושפזים חולים, ועושה את מה שעשינו בשנה וחצי האחרונות - הענקת טיפול מקצועי , מסור ומלא חמלה. דו"ח משרד הבריאות שפורסם לאחרונה על שביעות הרצון של מטופלי מחלקת קורונה בשנת 2020 מעיד על ערכי המצוינות בטיפול של הצוות לחולים. הדו"ח מראה פער של עשרות אחוזים בין הממוצע הלאומי של שביעות הרצון הלאומית לבין שביעות הרצון של המטופלים במחלקות הקורונה בלניאדו".

פרופ' אש סיכם את הסיור ואמר "גם בגל הרביעי, צוות בי"ח לניאדו מוכיח רוח לחימה ומתמודד עם אתגרים גדולים מאד. מדובר בבי"ח בהיקף בינוני המטפל בכמויות גדולות מאד של חולי קורונה. נעניק את כל התמיכה הנדרשת, על מנת שהצוות יעמוד במשימה"