בשל הפגנת ארגוני הנכים, הופסקה תנועת הרכבות בקטע המסילה בין הרצליה ונתניה, וחלים שינויים ועיכובים בתנועת הרכבות

רכבת

צילום: נתניה נט 

בשל הפגנת ארגוני הנכים המתקיימת במפגש כביש מסילה הסמוך לשפיים, הופסקה תנועת הרכבות בקטע המסילה שבין הרצליה ונתניה, וחלים שינויים ועיכובים בתנועת הרכבות.
לפי שעה ובאופן זמני, רכבות מצפון יסתיימו בנתניה, ורכבות מדרום יסתיימו בתחנת הרצליה.
כמו כן ייתכנו עיכובים בכלל רשת הרכבות בעקבות האירוע.
לנוסעים מומלץ להיעזר בשירותי תחבורה ציבורית חלופית.
צוותי רכבת ישראל ומשטרה נמצאים במקום