מליאת פורום סגני ראשי ערים וממלאי מקום ראשי רשויות, הפועל במסגרת המרכז לשלטון המקומי, מינה את סגני ראש העיר מנתניה, אלי דלל וטלי מולנר, לשמש כחברי הנהלת הפורום. בישיבה נטל חלק גם סגן ראש העיר מנתניה, עו"ד אדיר בנימיני 

פורום הנהלת ראשי ערים

עו"ד אדיר בנימיני וטלי מולנר עם יו"ר הפורום עו"ד טולדנו

הפורום, הכולל גם חברי מועצה המכהנים כמשנה לראשי ערים, הוקם ופועל משנת 1999, במטרה ליצור מעטפת משפטית וסטאטוטורית של גוף שישמור על האינטרסים של סגן וממלא המקום. כמו כן, להבטיח מעמדם של סגני הרשויות כנבחרי ציבור ברשות המקומית. מייסד הארגון היה עוזי כהן המנוח, שכיהן שנים רבות כסגן ראש עיריית רעננה.

פורום סגנים פועל מתוך ההכרה כי הסגן וממלא המקום הינו הפונקציה החשובה ביותר אחרי ראש הרשות במערך הניהול של הרשות המקומית. עבודתו ותפקידיו מהווים הלכה למעשה את החוליה המרכזית בקשר שבין האזרח והתושב לבין הדרג הנבחר. החיבור של הסגנים וממלאי המקום מאפשר בפועל את ההבנה וההכרה של צרכי התושבים והכוונת פעולות הרשות אל צרכים אלה.

בתפקיד יו"ר פורום הסגנים מכהן כיום, עו"ד מימון טולדנו, שהינו סגן ראש העיר בקרית אתא.