במסגרת יחסי עבודה בין רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לבין עיריית נתניה – הגיע היום, עו"ד ינקי קו ינט, מנכ"ל הרשות וצוותו לביקור עבודה בנתניה

ביקור מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל בנתניה 

ביקור מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל בנתניה 

בביקור שערך הבוקר (חמישי) מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל בנתניה, סיירו המשתתפים במתחמי המגורים החדשים של נתניה, הנמצאים בשלבים שונים של ביצוע ובהם תוכנית עין התכלת הכוללת כ –800 יחידות דיור, תכנית שירת הים (נת 620) אשר בדרום העיר, שם מבוצעות עבודות לפינוי, מיחזור וטיהור אתר האשפה. במקום, מאושרת תוכנית למגורים ומלונאות והצפי הוא לסיים בשנת 2021 את כלל ההליכים הסטטוריים המקודמים לצורך טיוב התוכנית ושיווק המגרשים .
כמו כן ביקרו המשתתפים בשכונת אגם ג' אותה ניתן לראות מכביש החוף, אשר נמצאת בעיצומן של עבודות תשתית ופיתוח אותן מבצעת ח.ל.ת., כאשר מרבית מבני המגורים והתעסוקה כבר נמצאם בבנייה ובהליכי תכנון.

נכחו בביקור חלק ראש העיר, מרים פיירברג-איכר, מנכ"ל העירייה, יורם כהן, מנכ"ל החברה לפיתוח ותיירות נתניה (ח.ל.ת.,) רמי דואני, יו"ר דירקטוריון ח.ל.ת., אבי סלמה, מנהל מרחב מרכז ברמ"י, דוד מזרחי, מתכנן מחוז מרכז של רמ"י, אדריכל דוד אמגדי וכן מהנדס העיר, אדר' ארז טל.

ראש העיר, מרים פיירברג- איכר, עמדה בדבריה על הצורך בהשלמת פערים בין התקצוב שהעבירה רמ"י לאורך השנים לטובת פיתוח תשתיות במתחמי המגורים החדשים, לבין עלותם של עבודות התשתית בפועל, פער העומד כיום על כ – 200 מיליון שקל. כמו כן הדגישה בפני אנשי רמ"י את בקשת העירייה שלא לשווק את המגרש השלישי בשכונת עיר ימים למלונאות, כפי שביקשה פעמים רבות בעבר.

מנכ"ל רמ"י אישר כי הוא מתכוון לבדוק את סוגיית הפערים, בכפוף למגבלות התקציב של רמ"י ובירך על שיתוף הפעולה בין רמ"י לבין עיריית נתניה ואף החמיא על העיר שהתפתחה מאוד בשנים האחרונות.