בית המשפט דחה את בקשתן של אדם טבע ודין והחברה להגנת הטבע, להצטרף לעתירה שהגישו דודו סלמה, רני אלוש והרצל קרן, כנגד התוכנית העירונית לבנייה בחוף פולג

חוף פולג

חוף פולג | תמוה: עיריית נתניה

ביום שלישי אחרון דחה בית המשפט המחוזי בלוד את בקשתן של חברת טבע ודין והחברה להגנת הטבע להצטרף לעתירה כנגד התוכנית העירונית בחוף פולג.

הטענה העיקרית בעתירה היא כי התכנית נוגדת הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין וכי עובדה זו הוסתרה מעיניהם של מוסדות תכנון שדנו ואישרו את התוכנית.

השופט צבי דותן דחה את הטענות וציין בהחלטתו "מדובר בתוכנית שאושרה והיא תוכנית תקפה כבר שמונה שנים...לא ברור מדוע מבקשות המבקשות להצטרף כמשיבות... "
"ניתן על נקלה לתאר מצב בו עלול ריבוי המצטרפים להביא לפגיעה או אף לשיתוק פעולתו של בית המשפט. בדרך כלל אין בריבוי בעלי הדין כשלעצמו כדי לתרום לבירורה הנאות של הסוגייה שבמחלוקת וכאמור, בנסיבות מסוימות, אף ייתכן כי היפוכו של דבר יהיה נכון והבירור המשפטי ההולם והראוי יימנע דוקא בשל ריבוי המתדיינים".

עוד ציין השופט "המבקשות מבקשות להרחיב בנושא של הפגיעה במסדרונות אקולוגיים, אולם גם הנושא הזה הועלה ונטען בעתירה והתוספת שהמבקשת מבקשת להביא בפני בית המשפט אינה תורמת תרומה מחודשת , בוודאי לא כזאת שבה תלוי גורל העתירה לכאן או לכאן. בכל מקרה גם אם הטענות  אשר בפי המבקשות הן טענות נכבדות וראויות , הרי שמקומן היה בעת שמיעת ההתנגדויות לתכנית ולא שמונה שנים אחרי אישורה וכניסתה לתוקף.
כך גם באשר לטענות הנוגעות למשבר האקלים ועליית מפלס מי הים, איני רואה כיצד טענות אלה עשויות להוות בסיס לתקיפתה וביטולה של תכנית שהיא בת תוקף מזה שנים"

בקשת ההצטרפות נדחתה והמבקשות התבקשו לשאת בהוצאות בית המשפט.