בית המשפט המחוזי דחה השבוע את עתירתם של הרצל קרן, דוד סלמה ורני אלוש נגד תכנית המלונות בנתניה. העותרים ישלמו הוצאות משפט בסך 45,000 ש"ח

חוף פולג

חוף פולג | תמונה: עיריית נתניה

לאכזבתם של תושבי פולג עיר ימים מתחם המלונות בחוף פולג ייבנה כמתוכנן, לאחר שבית המשפט המחוזי דחה השבוע את עתירתם של הרצל קרן, דוד סלמה ורני אלוש נגד תכנית המלונות.
מדובר בתוכנית שפורסמה ברשומות כבר בשנת 1997 ופורסמה למתן תוקף בשנת 2013. התוכנית המקורית היתה אמורה להשתרע על פני שטח של 1740 דונם בדרום נתניה ולכלול את מתחם המלונאות וכן שטח בשמורת האירוסים. חבר המועצה דאז הרצל קרן הגיש התנגדות לתוכנית ובסוף שנת 2002 נחתם בין הצדדים לעתירה הסכם פשרה  כך התוכנית החדשה משתרעת על שטח של 278 דונם והיא כוללת שטח של מלונאות, שטח ציבורי פתוח וחוף ים הסמוך למלונאות.

מתוך פסק הדין

בפסק הדין דחה השופט צבי דותן את העתירה מחמת השיהוי הניכר מאוד בהגשתה "העתירה היא נגד תוכנית בת תוקף, שפורסמה למתן תוקף ברשומות ביום 14.8.2013. העתירה הוגשה ביום 26.4.21 היינו כמעט 8 שנים לאחר מועד כניסת התוכנית לתוקף".
"העותר הרצל קרן ידע ללא כל ספק על התוכנית, שנערכה בעקבות ומכוח הסכם הפשרה שנכרת אתו. כדבריו "התוכנית נעשתה בהסכמתי ובתיאום איתי, כהמשך פשרה של עיר ימים" (ציטוט מדבריו בוועדה המקומית ביום 22.10.07) אזכיר גם כי מר קרן שימש בכל המועדים הרלוונטים לעניינו כחבר מועצת העיר וכחבר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.."
לגבי העותרים אלוש וסלמה כתב השופט צבי דותן בפסק הדין "הם ידעו או מוחזקים כמי שידעו על התוכנית, זאת מעצם פרסום בעיתונים וברשומות ומאוחר יותר מעצם פרסומה למתן תוקף. גם הם או מי מהם לא נתנו כל הסבר לשיהוי הבלתי נתפס בהגשת העתירה, כאשר כזכור, על פי דין חובה להגיש עתירה בלא שיהוי ולא יאוחר מ-45 ימים מיום שההחלטה פורסמה כדין. 
"מר סלמה מילא פיו מים בנקודה זו ולא סיפק כל הסבר ואילו מר אלוש טוען כי הטענות כלפי התוכנית נודעו לו לראשונה רק בחודש יולי 2020. הטענה אינה נכונה, שכן מר אלוש כבר בשנת 2019 חזר ושנה בפני מספר גורמים את הטענות שהוא מעלה כיום בעתירה".
"כל עיכוב נוסף יביא לקריסת מערכת חוזים שלמה שנחתמה ביחס למגרשים, יוריד לטימיון את כל הליכי התכנון והרישוי שבוצעו במהלך השנים ויגרום לכל הצדדים הנוגעים בדבר נזקים כבדים. 
גם הוועדה המקומית השקיעה משאבים כספיים ואנושיים רבים בהכנתה וקידומה של התוכנית והתוכניות הנגזרות ממנה. קבלת העתירה, שהוגשה בשיהוי כה קיצוני, תגרום להוצאות גבוהות ביותר מכספי ציבור, אם צריך יהיה לתכנן את מתחם המלונאות מחדש וכמובן שהדבר יגרום לדחייה של שנים במימוש התוכנית. בנוסף הדבר עלול לפגוע בערכי היציבות התקינות של הליך התכנון על פי חוק וליצור אי וודאות לגבי סופיותם של הליכי תכנון מאושרים כחוק גם שנים רבות לאחר סיומם. 

השופט צבי דותן דחה כאמור את העתירה על הסף תוך שהוא משית על העותרים הוצאות משפט בסך 45,000 ש"ח. 

תגובת העירייה

כפי שציינו לאורך השנים באמצעים שונים, הכוללים מפגשים עם גורמי המקצוע האמונים על הנושא בעירייה וכן בשיתופי ציבור רבים, התוכנית תוכננה ואושרה עוד בשנות ה- 90 בתקופתו של צבי פולג כראש עיר, וכל מי שרכש דירה באזור יכול היה לבדוק ולדעת על הימצאות התוכנית אשר קודמה ע"י רשות מקרקעי ישראל ומשרד התיירות.

צר לנו שלמרות ששופט בית המשפט המחוזי יעץ לעותרים למשוך את עתירתם ולמעשה הביע את עמדתו לגבי סיכוייה להתקבל המשיכו העותרים להתעקש ולהמשיך בעתירה.

כפי שהודגש בעבר: התוכנית תוכננה ואושרה על פי כל דין וחבל שהעותרים גררו את תושבי השכונה להגיע להליך שסופו היה ברור וידוע מראש, הליך שבמודע גורם לבזבוז כספי ציבור הן של העירייה והן של התושבים.

הנהלת העירייה רואה לנגד עיניה רק את טובת תושבי העיר ותמשיך לפעול בשקיפות מרבית בכל הקשור לפרויקט המלונות של רשות מקרקעי ישראל, בדגש על התועלת המשמעותית מפרוייקט זה לטובת התושבים בעיר נתניה.

נדגיש כי עם כניסתה של מרים פיירברג-איכר לתפקיד ראש העיר בדצמבר 1998, יזמה העירייה שינויים משמעותיים כדי לשפר את התכנית שכאמור הייתה כבר בתוקף, בהם:

-הוגדלה שמורת האירוסים באופן ניכר על ידי ביטול שתי שורות של בניינים.

-העירייה הצליחה לבטל זכויות מגורים של למעלה מ-400 יחידות דיור על קו החוף שהיו צמודות לבתי המלון בשיווי של למעלה ממיליארד שקל.

-העירייה הקטינה באופן משמעותי ביותר את שטחי המלונות (התכסית) והגדילה את השטחים הציבוריים הפתוחים באופן ניכר תוך הרחבת רצועת חוף ויצירת מסדרון אקולוגי שיחבר את שמורת האירוסים עם שמורת נחל פולג.

-שמורת אגם החורף חוברה עם שמורת האירוסים באמצעות גשר להולכי רגל ויצירת מסדרון אקולוגי תת קרקעי המאפשר מעבר לבעלי חיים.

-בנוסף על כך, יש לציין כי עד היום שיווקה רשות מקרקעי ישראל שני מתחמי מלונאות מתוך שלושה הקיימים. ראש העיר פנתה לרמ"י בבקשה לבטל את זכויות המלונאות הקיימות במתחם השלישי ולאפשר לפתח בשטח, חניה לטובת הציבור.