הצעת תקציב עיריית נתניה לשנת 2022 הכוללת את התקציב השוטף ואת תקציבי הפיתוח - תעמוד על כ- 2.4 מיליארד שקלים. ראש העיר מרים פיירברג-איכר "עלינו לפעול באחריות מירבית"

מועדון

צילום: נתניה נט 

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 עומדת על כ- 1.9 מיליארד ₪, כאשר תקציב הפיתוח יעמוד על סך כולל של כ- 532 מלש"ח. סה"כ עומדת הצעת התקציב הרגיל העירוני והבלתי רגיל על סך של כ- 2.4 מיליארד ש"ח

מעיריית נתניה נמסר "דגשים מיוחדים ניתנו להשקעה במערכת החינוך העירוני, לפעילויות חברה ופנאי, לחזות וניקיון פני העיר, להגדלת ההשקעה בתחום שירות לתושב וחדשנות, לקידום נושאי הנגישות למבני הציבור ובמרחב הציבורי בכלל. כמו כן ינתן דגש להקמה של אולמות ספורט חדשים בבתי הספר ברחבי העיר.
לטובת עידוד התיירות בעיר - יקודמו אירועי תרבות וספורט ובראשם אירועי המכביה ה-21 שיתארחו בנתניה, במקביל לערים ירושלים וחיפה וצפויים להוות אבן שואבת למשתתפים ולתיירים רבים מכל העולם".

"השנים 2020 ו- 2021 היו שנים מאתגרות עקב משבר הקורונה, אשר השלכותיו החברתיות והפיננסיות ניכרות ומורגשות בחיי היום יום של כולנו, והן אף צפויות ללוות אותנו עוד שנים רבות.
המשבר השפיע ישירות על תקציב העירייה והיקף הפעילות בשנים אלו וגרר אחריו מחסור במקורות כספיים, ובכלל זאת בשל צמצום פעילות שוטפת בתקופת הסגרים.
בשנת הכספים הקרובה העירייה נמשיך לפעול תחת השלכות המשבר, תוך התנהלות זהירה ובבחינה תקציבית מדוקדקת וקפדנית, בד בבד עם המשך הענקת שירות מיטבי לתושבים.
הנחת העבודה לשנת 2022 מסתמכת על פעילות רגילה שוטפת ובמידה וחלילה תהא התפשטות של גל נוסף בתחלואה, יבוצעו שינויים תקציביים בהתאמה.
חשוב להדגיש כי עם אישור תקציב המדינה, פחת חוסר הוודאות לקבלת תקציבים ממשלתיים, בעיקר מצד הקצאות תקציבי הפיתוח. הנחת הבסיס הינה כי השנה העירייה תוכל לתקצב חזרה חלק מהפעילויות שצומצמו בשנים עברו ובכך תמשיך לשמר את ההישגים המשמעותיים שנצברו עד המשבר ויותר מכך - לקדם, לפתח ולהוסיף שירותים לתושבים בתחומי החינוך, הרווחה, הניקיון והתרבות.

ראש העיר, מרים פיירברג-איכר: "אני מאמינה כי עם בואנו לערוך תקציב עירוני, עלינו לפעול באחריות מירבית, תוך הנחות יסוד שמרניות שנועדו לשמור על הקופה הציבורית. מאידך – אנחנו ממשיכים לעשות כל מאמץ כדי לגייס תקציבים ייעודיים ויש לי יסוד סביר להניח שבמהלך השנה נוכל להרחיב את המסגרת התקציבית ולערוך מקצה שיפורים ותוספות במסגרת עדכוני תקציב, על מנת לתת שירות מירבי ומיטבי לתושבי נתניה."

עיקרי התקציב

חינוך וחברה תקציב החינוך  יעמוד ע"ס של כ- 1.9 מיליארד  ויהווה 40.5% מסך כלל התקציב העירוני הרגיל ו- 35% מסך תוכניות הבינוי והפיתוח וההשקעה בהקמת מוסדות חינוך חדשים.
זאת בנוסף להרחבות המתוכננות במספר בתי ספר קיימים.
התקציב כולל תוכנית פדגוגית חדשנית רחבה "נתניה מח"ר", לפיה, כל התלמידים יזכו ללמוד בשלושה מימדים – מימד אקדמי, מימד עתידי ומימד ריגשי, חברתי-ערכי.

כמו כן: המשך תקצוב התוכניות לשיפור הזכאות לבגרות, תקצוב מרכזי הגיל הרך בשכונות, השקעה בהיקף של 30 מלש"ח בנושא נגישות בקטעי רחובות, מבני ציבור, מבני חינוך, גינות ציבוריות, אגם החורף וחופים, תקצוב להוראת הרובוטיקה ולימודי ה-STEM לתלמידי בתי הספר היסודיים עם ארגון First Israel (פירסט ישראל) השייך לטכניון.

עוד יכלול התקציב השבה לפעילות של מגרש ההדרכה לבטיחות בדרכים, תגבור סעיפי אחזקות במוסדות החינוך לצורכי ניקיון ומיזוג, הרחבת שירותי תמיכה וטכנאים בבתי הספר לשיפור הישגי תלמידים ולמידה מרחוק, תקצוב נוסף לטיפוח מחוננים, העשרה במרכז פסגות, הגדלת תקני תומכות למידה בבתי הספר וכן פיתוח מצויינות מגדרית, הרחבת תוכנית "סטודנטים בונים קהילה" וכן העמקת נושא טיפוח הנוער בשכונות.
כמו כן יחל בשנת הלימודים תשפ"ג פרויקט שיעורי שחמט בבתי הספר וכן פרויקט "כיתות רוקדות".

תקציב הרווחה יכלול הקמה של תוכנית אפ 60 – מרכז שמטרתו לתמוך בזקנה פעילה ועצמאית הכוללת תעסוקה, אורח חיים בריא וניהול תקופת חיים חדשה לכלל זקני העיר. כמו כן בנייה של מבנה חדש עבור מעש – מרכז יום תעסוקתי -שיקומי עבור אנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית, הרחבת מרכז הזדמנות בתעסוקה למתן שירות לכלל אוכלוסיית העיר אשר יכלול יעוץ, סדנאות והכשרות והקמת מרכז תרבות ופנאי לאזרחים ותיקים בשכונות הדרום.
נוער וצעירים השנה ייפתח מועדון נוער חדש באצטדיון נתניה, בהשקעה נרחבת של כ - 3 מלש"ח והקצאת מימון עירוני של 0.4 מלש"ח להפעלת המועדון.
כמו כן - ישופצו מועדוני קידום הנוער בשכונות: סלע ונאות שקד, יתוגברו סעיפי פעילות ויוזמות לנוער ויתוגבר כוח האדם לטיפול בנוער עולה.
חינוך בלתי פורמלי יתוגברו תקציבי המרכזים הקהילתיים והמתנ"סים ברחבי העיר, לרווחת התושבים.

תקציב שיפור פני העיר תוספת משמעותית תינתן בתחום שיפור פני העיר וניקיונה ובנושאי גנים ונוף- היקף ההוצאה לניקיון העיר יגדל בשנת 2022 בכ- 7 מלש"ח אל מול סך ההוצאה התקציבית בשנת 2021 שהוגדלה אף היא במהלך השנה.
השנה יושם דגש בתפעול באמצעות הגברת פיקוח ואכיפה על עבודת קבלנים בתחומי טאוט רחובות ופינוי אשפה, תוספת מכונות ואמצעים מכניים לניקיון הרחובות ותוספת תקנים לפקחים וכן טיפוח מתחם השוק העירוני.
כמו כן – תיעשה התייעלות נוספת בנושא אנרגיה ומשבר האקלים, לרבות החלפת תאורה ישנה לתאורה מתקדמת בטכנולגיית הלדים, התקנת גגות סולריים, הפעלת רכבים היברדיים ועוד.
בנוסף, מתוכננת השקעה משמעותית בשיקום גינות קיימות, תוספת תקנים ומכונות שטיפה חדישות.
תיירות תגבור התקציב לעמותה לעידוד התיירות והחייאת מרכז העיר לאחר משבר הקורונה, בדגש על קידום אירועים וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים וכן אירוח המכביה שיביא לעליה בתיירות והגדלת הצריכה מתוך מטרה להביא לגידול בהיקפי הצריכה בפעילות העסקית בעיר.
תרבות ואירועים  השנה תוגברו סעיפי האירועים לכלל מגזרי האוכלוסיה תוך התאמה לסעיף טרום משבר הקורונה, וזאת בעקבות יציאה מהמשבר וחזרה למתכונת של אירועים שנתיים, חגי ישראל, פסטיבלים ואירועי קיץ.
אגף שירות וחדשנות האגף האמון על שירות לתושב יתוגבר השנה בשני מוקדנים "רואים" לשיפור השירות וקיצור זמני ההמתנה. כמו כן תבוצע הגדלת תקציב לאגף במטרה להגדיל את הפעילות בתחום אחריותו: מסכי מולטימדיה ומערכת CRM לניהול קשרי לקוחות, תוך ייעול תהליכי שירות פנימיים וחיצוניים.
וטרינר עירוני השנה יוגדלו התקציבים במטרה להעניק ולהגדיל את שירותי עיקור חתולים באופן משמעותי באמצעות וטרינרים עירוניים (תוספת תקן) וקבלן חיצוני.

תקציב הפיתוח תקציב העירייה לפיתוח לשנת 2022 יעמוד על כ – 532 מלש"ח והוא מורכב מהקצאות משרדי ממשלה, רמ"י (רשות מינהל מקרקעי ישראל) מפעל הפיס, הלוואות וקרנות פיתוח.
בתוספת תקציבי החברות העירוניות -
יעמוד תקציב הפיתוח על סך כולל של – 655 מלש"ח

העירייה מתכננת לבצע מספר פרויקטים כלכליים מניבים בהיקף של כ- 222 מלש"ח בפריסה ל-3 שנים, כאשר השנה יוקצו 74 מלש"ח לטובת פרויקטים אלו:
1. פרויקט גגות סולאריים- היקף הפרויקט כ- 200 מלש"ח יתפרש על פני 3 עד 5 שנים.
2. התקנת לדים לתאורת רחוב חסכונית- 22 מלש"ח מתוכם 19 מלש"ח כמימון עירוני . הפרויקט יבוצע תוך שנה וכבר בשנה השניה יירשם חיסכון של כ 50% בצריכת חשמל תאורת רחובות.
3. פרויקט שיפוץ והתאמות מבנה בית לנ"י הישן בהשקעה של כ- 35 מלש"ח והפיכתו למשרדים של מינהל הרווחה ואגפים שירותיים נוספים. הפרויקט יחסוך לעירייה דמי שכירות בהיקף משמעותי.
4. פיתוח מתחמים חדשים והרחבת מתחמים קיימים במטרה להביא לפיתוח ומינוף העיר על פי התוכנית הבאה:
פרויקטים לפיתוח באמצעות חל"ת – החברה לפיתוח ותיירות נתניה בע"מ - וללא מימון עירוני:
היקף ההשקעה של כ- 93 מלש"ח, כאשר מקורות המימון העיקריים הינם: היטלי פיתוח , הרשאות מרשות מקרקעי ישראל בגין הסכמי ה"גג" וכן משרד התחבורה.
- התקנת נקז ברח' איתמר בן אבי.
- המשך פיתוחן של שכונות :
o מתחם נת 600/א
o מתחם נת 620 (המזבלה),
o שכונת עיר ימים - ביצוע קו ניקוז ראשי וקרקע בתחום מלונאות
o מתחם נת 750
o מתחם נת 750/7
o שכונת אגמים אגם א'+ב'+ג'
o מתחם עין התכלת
o קריית יהלום
o מתחם נת 542
o מתחם הבננה והסטת נחל נורדיה.

פרוייקטים ממקורות עירוניים ומשרדי ממשלה 
- מתחם נת 545 א'
- מתחם נת 556
- הסטת שד' בנימין
- הקמת מסוף קצה לאוטובוסים –רמת פולג
- סלילת רחוב המלכים.

המשך פיתוח מבני החינוך
ההשקעות מתקציב הפיתוח למבני חינוך מתוכננות בהתאם להתפתחות השכונות החדשות ובהתאמה לצרכי מערכת החינוך.
בבינוי ושיפוץ מוסדות חינוך מתוכננים פרויקטים בהיקף של כ- 190 מלש"ח, בהשתתפות משרדי ממשלה וגורמים חיצוניים.
בין הפרויקטים:
- הקמת בתי ספר יסודיים ותיכונים בסך של 113 מלש"ח.
- שיקום ושיפוץ בתי ספר בהיקף של 12 מלש"ח
- הקמת גני ילדים ב כ- 27 מלש"ח
- שיקום ושיפוץ גני ילדים ב - 6 מלש"ח
- כמו כן - השקעות כלליות בשדרוג תשתית חינוך, מיחשוב והצטיידות, בהיקף של 23 מלש"ח.

פיתוח ושדרוג תשתיות בעיר בהיקף של כ- 100 מלש"ח
- פיתוח מתחמים על פי תחזית האכלוס, לרבות תאורה, כבישים ומדרכות בהיקף של כ – 86 מלש"ח.
- שמאות, תכנון, פיקוח וייעוץ בהיקף של כ- 10.5 מלש"ח.
- חופים וטיילות כ- 7 מלש"ח
- שיפור פני העיר כ- 4 מלש"ח
- שדרוג גינות בכ- 10 מלש"ח.

נגישות ע"פ חוק נכים
השנה תמשיך העירייה להשקיע בקידום הנגישות בהיקפים כדלקמן:
- נגישות קטעי רחובות- 4 מלש"ח
- נגישות מבני ציבור ועירייה- 3 מלש"ח
- נגישות גינות ציבורית- 3.5 מלש"ח
- נגישות במערכת החינוך- 7.8 מלש"ח
סך עבודות ההנגשה יסתכמו בכ- 19 מלש"ח, בהמשך לעשרות מיליוני שקלים שתוקצבו לנושא ב-2021 .

השקעות במבני רווחה בסך – 257 מלש"ח.
ההשקעה כוללת בנייה ושיפוץ מבני ציבור בכ- 20 מלש"ח כולל השקעות במרכזים קהילתיים חדשים, מתנ"סים, תנועות נוער ומרכז יום לקשיש, בית לנדה (כיכר המייסדים), שדרוג ספריות עירוניות, בניית בית מע"ש חדש (לטובת אוכלוסייה עם מוגבליות), מעון יום שיקומי וכן מועדונית רווחה.

תרבות וספורט - במוסדות תרבות וספורט יושקעו כ- 68 מלש"ח לטובת הקמת אולמות ספורט בבתי ספר, הקמת אולם רב תכליתי ושדרוג מתקנים. העירייה מתכננת להרחיב את מבנה הפלנתניה בחלל נוסף.

פרויקטים שיבוצעו באמצעות תאגיד "מי נתניה":
תמצית תוכנית ההשקעות של "מי נתניה" 2022 תסתכם בכ- 30 מלש"ח ותכלול:
- שדרוג תשתיות מים וביוב ברחובות העיר
- פיתוח שכונות ומתחמים חדשים
- שדרוג מערכת הבקרה במתקני המים והביוב
- שדרוג קווי ביוב ראשיים
- שדרוג תחנת שאיבה "אביר" שדרוג תחנות שאיבה לביוב ומתקני מים ועוד.

פרויקטים באמצעות קרן נתניה
- סיום פרויקט בינוי מע"ש חדש
- הרחבת בית גיא
- מבנה למינהל הרווחה.