היום בוצע תרגיל משמרתי של דליפת חומר מסוכן במפעל טבע 

כיבוי אש

תרגיל כיבוי אש בטבע

לוחמי האש תרגלו חבירה לאיש מפעל, שמירת מרחק בידוד, זיהוי החומר המסוכן ופעולות לייצוב מצב.

תחילה מיקמו הלוחמים את רכבי הכיבוי במרחק בידוד בטוח מהחומר, במקביל על פי כיוון ועוצמת הרוחות המליצו לוחמי האש למשטרת ישראל לבצע הסתגרות בשכונה הסמוכה.

הלוחמים זיהו אדם ששוכב על הקרקע וביצעו פינוי מיידי מהמקום המסוכן לעבר המקום הבטוח.

בעזרת אמצעי כיבוי וריסוס בוצעה חציצה ומניעת התפשטות של החומר לעבר מקומות נוספים.

לאחר ייצוב המצב יחידת החומ"ס המרחבית הגיעה למקום לעצירת הדליפה, סגירת האירוע וחזרה לשגרה.