תושב נתניה ירצה 18 חודשי מאסר בפועל ומאסר על תנאי בגין העלמוס מס בהיקף של 2.2 מיליון שקלים

סמילנסקי 6

בניין רשות המיסים | צילום: נתניה נט

בית משפט השלום בפתח תקוה גזר על אנדריי טיטלבאום, תושב נתניה בן 37, 18 חודשי מאסר בפועל ומאסר על תנאי, לאחר שהודה במסגרת הסדר טיעון בעבירה של שימוש במרמה או תחבולה במטרה להתחמק מתשלום מס, ניכוי חשבוניות מס פיקטיביות במטרה להתחמק מתשלום מס והפצת חשבוניות פיקטיביות במטרה להביא לכך שאדם אחר יתחמק מתשלום מס. כתוצאה מביצוע העבירות בהן הורשע הנאשם, אשר בוצעו בשנים 2015 - 2016, נגרע מקופת המדינה סכום של 2,265,234 ₪.

הנאשם היה הבעלים והמנהל של חברה בשם "ע. מ. ג. עבודות מקצועיות בע"מ" שעסקה בהתקנת מעליות ועבודות בנייה נוספות. בתקופה הנידונה ניכה הנאשם 33 חשבוניות פיקטיביות מספקים שונים, בסכום כולל של כ-11 מיליון ₪ מבלי שאלה ביצעו עבודה או סיפקו מוצר או שירות. באמצעות אותן חשבוניות קיזז הנאשם מס תשומות בסכום של כ-1.7 מיליון ₪.
כמו כן, לקח הנאשם חלק בהנפקת חשבונית פיקטיבית בסכום של 517,784 ₪ על שם חברה בשם "עגלון בע"מ". את החשבונית, שבגינה לא בוצעה כל עסקה בפועל, העביר הנאשם לחברה אחרת בשם "ו. ה. מ. לבניה והנדסה בע"מ" על מנת שחברה זו תקזז באמצעותה מס תשומות בסכום של 78,984 ₪.
לבסוף, פעל גם הנאשם דרך החברה שבבעלותו להנפקת חשבוניות פיקטיביות עבור חברה בשם "ג. י. מ. אופרציה בע"מ", מבלי שקיבל בגינן תשלום ומבלי שסיפק מוצר או שירות, וכל זאת על מנת לאפשר לחברה שעבורה הונפקו החשבוניות לקזז אותן ולהפחית את חבות המס שלה. בסך הכל העביר הנאשם 8 חשבוניות בסכום של כ-3.5 מיליון ₪ אשר המס הנובע מהן הוא בסך של כ-507 אלף ₪.
כבוד השופט עודד מורנו ציין בגזר דינו את החומרה שבעבירות מס, המכבידות על הרשויות הציבוריות, פוגעות בכלכלת המדינה ובקופה הציבורית, ופוגעות בערך השוויון בנטל. כמו כן, ציין השופט כי הנאשם לא השיב למדינה את הסכום שנגרע כתוצאה מפעולותיו. מנגד, ראה השופט לנכון להתחשב בנסיבות חייו של הנאשם ובעובדה שהוא הודה באשמה, ואף הטיל קנס מידתי בהתחשב במצבו הכלכלי.
התיק נוהל על ידי סגן מנהלת היחידה המשפטית מחוז מרכז, עו"ד כרמל קדור, ונחקר על ידי מחלקת חקירות מע"מ באר שבע.