עיריית נתניה, בשיתוף תאגיד מי נתניה, יוצאת לעבודות שדרוג בשלוש מרחובותיה של שכונת נאות גנים: סירקין, גרץ ודובנוב

נאות גנים

תכנית עבודה. שכונת נאות כנים 

מדובר בפרוייקט נרחב מאוד, שכולל סלילה , מדרכות, ניקוז ביוב ותאורה, פרוייקט אשר אמור להסתיים תוך כשנה וחצי.
לדברי ארז טל, מהנדס העיר, תיעדוף רחובות אלה נעשה בעקבות בחינה מעמיקה של הרחובות, לרבות נגישותם לתושבים ובהם באי מוסדות החינוך הפועלים בתחומם.
יצויין כי מאחר ומדובר בפרוייקט נרחב, חולק מהלך העבודות לתשעה שלבים שיבוצעו ב – 13 מקטעים ובהתאמה תוכננו הסדרי תנועה לעבודות יום ולילה, כדי לסגור את המקטעים לסירוגין ולהקל על התושבים המתגוררים ברחובות הנ"ל