ועדת המשנה לתכנון ובניה נתניה אישרה להפקדה תוכנית פינוי-בינוי נוספת ברחוב רזיאל

פינוי בינוי

הדמיה באדיבות בוני התיכון 

התוכנית לפינוי בינוי ברזיאול קובעת כי בנייני הרכבת הישנים ייהרסו ובמקומם יבנו 134 דירות בשני בניינים בני 16 קומות.

במסגרת התוכנית תופרש קרקע של 700 מ"ר לצורכי ציבור.

בהתאם למדיניות שקבעה הוועדה המקומית בנתניה, לבעלי הדירות הקיימים תועמד קרן לתחזוקת הבניין ל-10 שנים.

הפרויקט החל בשנת 2018 עם התארגנות התושבים ובחירת עו"ד שייצג אותם.

בעלי הדירות פנו לראשונה לעירייה בסוף שנת 2019 ובתחילת שנת 2022 אישרה הוועדה המקומית את הפרויקט להפקדה.

מעיריית נתניה נמסר כי "הוועדה המקומית בנתניה היא ועדה עצמאית מיוחדת ובסמכותה לדון בתוכניות של פינוי בינוי. בעירייה צופים היתרי בניה נוספים בתחילת שנת 2024".