הוועדה המחוזית מרכז החליטה לאשר סופית את תוכנית המתאר להתחדשות עירונית בקריית נורדאו בנתניה. ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג-איכר "לנתניה פוטנציאל רב להתחדשות עירונית ולכן שמנו את ההתחדשות העירונית בראש סדר העדיפויות שלנו"

קרית נורדאו

הדמיה | פרופ' אירית צרף נתניהו-אדריכלות ובינוי ערים

הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מרכז החליטה לאשר למתן תוקף את תוכנית המתאר המקומית להתחדשות עירונית בשכונת קריית נורדאו בנתניה. התוכנית כוללת הנחיות להכנת תוכניות מפורטות למתחמים ומכוחה ניתן לממש מבני ציבור מבלי צורך בהגשת תוכנית נוספת.

התוכנית הוגשה על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית וקודמה בשיתוף לשכת התכנון המחוזית ועיריית נתניה.

התוכנית מציעה תוספת של כ-4,900 יחידות דיור בבינוי המשלב בנייה נמוכה, מרקמית של בניינים בני 4-9 קומות ועד בינוי גבוה יותר של 18-36 קומות.
מתוך כל הדירות, 980 יחידות דירות יוקצו לדירות קטנות. עיקר הבנייה הגבוהה בתוכנית מתוכננת לאורך הרחובות המרכזיים יצחק לבון, זלמן שניאור, בן גוריון, בר יהודה ורוטנברג. בחלק ממבני המגורים תוקם חזית מסחרית בה ישולבו שטחים לצרכי ציבור לטובת חינוך, דת, קהילה, תרבות, בריאות ורווחה ליצירת עירוניות טובה ומתפקדת.

התוכנית שמה דגש על מרחבים ציבורים ומציעה בסה"כ כ-107 דונם של שטחים פתוחים בהם רשת ירוקה להולכי רגל ושבילי אופניים.

כמו כן התוכנית כוללת כ-30,000 מ''ר עבור שטחי מסחר, כ-10,000 מ''ר עבור שטחי תעסוקה וכ-124 דונם עבור מבני ציבור. 

התוכנית כוללת כלים מגוונים לטובת התחדשות עירונית בשכונה, בהם הריסה ובניה מחדש, עיבוי ותוספת זכויות בניה וכן חיזוק מבנים. בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בתמ"א 38, התוכנית כוללת הוראות מפורטות להתחדשות, כך שבמתחמים אלה ימשיכו לחול אותם עקרונות גם לאחר סיום תמ"א 38. לכל מתחם נקבעו עקרונות תכנון לשיקום והתחדשות בהתאם למאפייני השכונה ובהתאם למדיניות העירייה ולישימות הכלכלית.

ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג-איכר "לנתניה פוטנציאל רב להתחדשות עירונית ולכן שמנו את ההתחדשות העירונית בראש סדר העדיפויות שלנו. כל אגפי העירייה מגוייסים לקידום מהיר ויעיל של ההתחדשות. מעבר לחידוש המרקם הוותיק בשכונות ובמרכז העיר, אני רואה בהתחדשות הזדמנות להעלאת איכות חיי התושבים של העיר. אנו נשקיע בשנים הקרובות תקציבים לטובת חידוש הרחובות והתשתיות על מנת לאפשר את מלוא ההתחדשות. לשם כך ייחתם הסכם מסגרת עם משרד הבינוי והשיכון למימון נוסף לטובת חידוש התשתיות".

מתכנן מחוז מרכז במינהל התכנון, גיא קפלן, ציין "מדובר בתוכנית כוללת אשר בחנה את התשתיות, מערכת התחבורה, שטחי הציבור והיקפי הפיתוח הנדרשים. התוכנית מייצרת התחדשות עירונית איכותית ותמהיל דירות מגוון, זאת תוך מתן דגש על מערך שבילי הולכי רגל ושבילי אופניים לטובת מרחב ציבורי לרווחת תושבי השכונה החדשה".

מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, אלעזר במברגר, ציין "אישור הפרויקט בשכונת נורדאו בנתניה מהווה עוד ציון דרך בתנופת ההתחדשות העירונית שחווה העיר נתניה. תוכנית המתאר לשכונה מהווה מסגרת להתחדשות של 16 מתחמים בתכניות מפורטות ו-4 מתחמים מפורטים לעיבוי, בהשקעה של 3 מיליון ₪ בשיתוף עם עיריית נתניה, כאשר התכנית תאפשר את בנייתן של אלפי יחידות דיור חדשות בנתניה. המתחם מתווסף לשלל הפרויקטים בעיר אשר מעניקים לתושבים איכות חיים טובה יותר".