news 480x140

שריפה שפרצה באזור המחצבות של צור יצחק מתפשטת ומתקדמת לכיוון היישובים, כעת אין סכנה מיידית לבתים. הופעלה פקודת "מכת אש"

זוג מטוסי כיבוי בדרכם למקום

כ -10 צוותי כיבוי מתחנה אזורית השרון יחד עם צוותי כיבוי ממחוז מרכז פועלים כעת לעצירת התפשטות האש לעבר בתים ולעבר היישובים צור יצחק, צור נתן וסלעית