news 480x140

אמש נחבלה הולכת רגל בראשה, כתוצאה מפגיעת מונית ברחוב יהושע טהון. לאחר קבלת טיפול רפואי ראשוני, הועברה הפצועה לבית חולים לניאדו להמשך קבלת טיפול רפואי. מצבה של הפצועה מוגדר בינוני