news 480x140

מנהלת הליגה אישרה את פנייתו של יו"ר המועדון דורון אוסידון לדחות את המשחק משעה 19:30 לשעה 20:00 וזאת במטרה לאפשר לאוהדים שומרי השבת להגיע בזמן לתחילת נמשחק