news 480x140

בשעה 23:00 בלילה נלכד אדם מתחת לרכבת נוסעים בתחנת רכבת נתניה. לוחמי אש מתחנת נתניה חילצו אותו בשעה 24:00 כהוא בהכרה מלאה. צוותי מד"א הגיעו למקום. הלכוד היה בהכרה מלאה, לא נפגע ולא היה מעוניין בטיפול