news 480x140

אירוע אלימות בחנות ברחוב שער הגיא. מוכר סרב לתת החזר ללקוחה ערביה, בעקבות כך התפתחה קטטה. הלקוחה הזמיה משטרה. מד"א פינה את הלקוחה להית חולים כפצועת חרדה

קטטה ברחוב שער הגיא | צילום: איציק בן שושן

קטטה ברחוב שער הגיא | צילום: איציק בן שושן