news 480x140


בתאריך 29.11.15 התקבלה במשטרה קריאה על אירוע שוד אישה ברחוב קרן היסוד. נפתחה חקירה ועתה עם סיום מלאכת איסוף הממצאים נעצר חשוד, תושב נתניה בן 21  שיובא בפני בימ"ש