news 480x140

בין השעות 10:00-12:00 משרד החינוך בסיוע פיקוד העורף ובהשתתפות גורמי חרום והצלה יתקיים תרגיל המדמה תרחיש טילים על עורף מדינת ישראל, בונ זמנית מכל הגזרות, בזמן הלימודים. התרגיל יתחיל בשעה 10:05 עם הפעלת אזעקה כלל ארצית