news 480x140

פועל נפל מפיגום באתר בנייה ברחוב קהילת צפת בשכונת נת 600. הפועל נפל מהקומה החמישית לקומה השניה. מתנדבי איחוד הצלה קבעו את מותו במקום עקב אופי הפתיעה הקשה ממנה סבל. נסיבות המקרה בבדיקת המשטרה בשיתוף חוקרי תאונות עבודה של משרד הכלכלה