news 480x140

אש במחנה 21 בסמוך לכפר יונה, תושבי שכונת אלונים מתבקשים להסתגר בבתיהם. אין השלכות על כביש 57. מדוברות כיבוי אש נמסר כי תשעה צוותי כיבוי פועלים כעת לכיבוי השריפה. במקום ישנה מעורבות של גגות אסבסט המעורבים בשריפה וככל הנראה יש גם מעורבות של חומרים מסוכנים הכוללים תחמושת. צוותי הכיבוי הצליחו למנוע התפשטות האש לעבר בונקרים ומבנים צבאיים נוספים.

מדוברות המשטרה נמסר כי עקב השריפות כביש 444 צוריגאל לדרום נחסם לתנועה וכן הכניסה לישוב שדי חמד. הכבישים יפתחו עם סיום פעולות הכיבוי במקום.