news 480x140

בפעילות משטרת ישראל בשיתוף מצ"ח בוצע חיפוש בביתו של חייל משוחרר מהלכו נתפסה לבנת חבלה וציוד לחימה. החייל המשוחרר (בן 22, צורן) נעצר. במהלך החקירה עלה החשד למעורבות אחיו (25, צורן) שנעצר אף הוא. השניים יובאו לדיון בבימ"ש פ"ת.