news 480x140

מחר, יום שלישי, 20.9 יתקיים תרגיל העורף הלאומי. בשעה 11:09 תופעל אזעקת תרגול בשרון ובעמק חפר. בין השעות 11:05 ל-11:15 בבוקר יופעלו אזעקות באופן מדורג לפי אזורים ברחבי הארץ ובשעה- 19:05 בערב תופעל אזעקה נוספת כלל ארצית.

תרגיל העורף הלאומי