news 480x140

צוותי כיבוי וחילוץ פעלו בשריפה בבית כנסת ברחוב לילנבלום נתניה, לוחמי האש פעלו למניעת התפשטות השריפה במקביל לפעולות כיבוי, אין נפגעים