news 480x140

3 צוותים פעלו בשריפה של מחסן חיצוני צמוד למבנה המשמש כגן ילדים בבת חפר. כתוצאה מהשריפה נזקי עשן גם למבנה הגן עצמו. לא היו נפגעים באירועץ

לוחמי האש פעלו למניעת התפשטות השריפה במקביל לפעולות כיבוי.