news 480x140

צוותי כיבוי וחילוץ הכוללים את היחידה לטיפול בחומרים מסוכנים וצוותי ניטור פועלים בדליפת אמוניה במפעל הוד חפר. מדובר בדליפה מברז חשמלי על הגג ועננת הגז ירדה קלות למפעל,הדליפה הופסקה וכרגע מתבצע איוורור מבוקר במקביל לפעילות הניטור. הושגה שליטה על האירוע.