news 480x140

בדיון שהתקיים היום בבימ"ש השלום בפ"ת הוארך מעצרו של החשוד ביממה ועד מחר. ביהמ"ש נעתר לבקשת סניגורו של החשוד והורה על איסור פרסום פרטיו המזהים של החשוד וזאת עד להחלטה אחרת.