news 480x140

מעצרה של המטפלת החשודה בהתעללות תינוק מנתניה הוארך בארבעה ימים נוספים. במהלך הדיון נעתר ביהמ"ש לבקשת הסניגור והורה על איסור פרסום שמה של החשודה עד למועד הדיון ביום שני הקרוב.