news 480x140

ירי מרכב חולף בוצע לפנות בוקר (רביעי), לכיוון בית מעצר הדרים שבאזור השרון. הירי זוהה על ידי צוות הביטחון ברכב הסיור במתחם. היורים נמלטו מהמקום, אין נפגעים ואין נזק. כביש 4 נסגר מיד מכל הכיוונים ובנקודת הירי נמצאו קליעי תת-מקלע רבים. משטרת ישראל הוזמנה למקום, ויחד עם מודיעין שב״ס החלה בחקירת המקרה.