news 480x140

47 לוחמי אש טיפלו בשריפה שפרצה בהאנגר צעצועים גדול, בניצני עוז. לוחמי האש השיגו שליטה על האש, בעקבות העשן בוצע פינוי מעגלי של 300 מ', כמו כן התושבים הונחו להסתגר בבתים.