news 480x140

בשל תקלה בסמוך לתחנת משנה עמק חפר של חברת החשמל, מורגשות בשעה האחרונה הפרעות באספקת החשמל הסדירה באזור עמק חפר ונתניה. עובדי חברת החשמל פועלים לתיקון , צפי ראשוני כשעה