news 480x140

דיווח ראשוני- צוותים בפיקודו של רב רשף יעקב סיגאווי פועלים בדליקת ארון חשמל בגן ילדים ברחוב הרימון בנתניה. הילדים פונו מהגן בעזרת הגננות.
לוחמי האש מתחנת נתניה ביצעו כיבוי של מוקד הבעירה, שחרור עשן מהמבנה וסריקות לאיתור לכודים במקום. בשלב זה לא ידוע על נפגעים.