news 480x140

בהמשך לחקירת משטרת ישראל אודות חשד להתעללות בגן ילדים באחד מישובי אזור השרון, הגן נסגר אתמול (שני) בצו הפסקה מנהלי, של משרד העבודה והרווחה, לתקופה בת 60 ימים.
חקירת המשטרה נמשכת.