news 480x140

להצגה סבוטאז' בכיכובו של שלמה בראבא בהיכל התרבות נתניה, הוזמנו עיוורים ולקויי ראייה. הקהל ביקש מבראבא לרדת אליהם על מנת שיוכלו למשש את ראשו ופניו ולהרגיש איך הוא נראה 


שלמה בראבא בהיכל התרבות נתניה


שלמה בראבא בהיכל התרבות נתניה