נתניה נט חדשות ספורט

בחברה להגנת הטבע שיגרו מכתב חריף ליו"ר המכביה, אריק זאבי, בטענה לפגיעה אנושה בטבע הייחודי של חוף פולג, ודרשו ממנו לדאוג לכך שהנזקים יתוקנו ויופקו לקחים לקראת המכביה הבאה. במכביה הגיבו: "העניינים המועלים אינם מייצגים את התמונה כהווייתה" 

חוף פולג

חוף פולג 

מתברר שלא כולם חוגגים את אירועי המכביה ה-21 ויש מי שרחוקים מלהכתירה כמוצלחת, בטח בהיבט הסביבתי. איריס האן, מנכ"לית החברה להגנת הטבע, שיגרה מכתב ליו"ר המכביה, אריק זאבי, שכותרתו "הפגיעה האנושה בטבע הייחודי של חוף פולג".

בין השאר נכתב כי "הבחירה להקים את מתקני המכביה בחוף פולג הייתה לטעמנו בחירה שגויה. מדובר בחוף נדיר, המשמש כמסדרון אקולוגי יחיד מסוגו, המחבר בין שמורת פולג בדרום לשמורת האירוסים ופארק החורף ממזרח ומצפון, ואף עד לחורשת הסרג'נטים. המעבר האקולוגי אינו תיאורטי, מדובר בבעלי חיים העושים בו שימוש, חלקם מעל הקרקע וחלקם מתחת לפני הקרקע.

עוד תוארו חריגות משמעותיות מההיתר שניתן, דוגמת הבאת חול אדום וחצץ וערבובם בחולות הים, שיקוע מכלי פלסטיק ועירום חולות על הנקז בחוף כדי להסתירו. "בחודשים האחרונים פנינו מספר פעמים לגורמים בעיריית נתניה, למשרד להגנת הסביבה ולרשות הטבע והגנים", נכתב. "לצערנו, הייתה התנערות מוחלטת מטענותינו, ומהאחריות של הגורמים האחראים על העבודות".

האן הוסיפה כי "אבסורד בעינינו, שאירוע ספורט כל כך חשוב כמו המכביה, משמש תירוץ לפגיעה כה חמורה בטבע. אנו נמצאים בשנים קריטיות למלחמה במשבר האקלים. לטבע ולסביבה החופית יש תפקיד קריטי ביצירת איזון אקלימי. קשה להגזים בחומרת הנזק שנגרם לטבע בקלות דעת, בורות ובריונות".

לסיום, נכתב כי "אנחנו מבקשים ממך להכיר בכך שנעשו טעויות וחריגות, שגרמו לפגיעה בסביבה החופית, לדאוג לכך שהנזקים שקרו יתוקנו וכן להפיק לקחים עם כל הנוגעים בדבר, כולל נציגות של גופי הסביבה לקראת המכביה הבאה".

מהמכביה נמסר בתגובה: "כמדי מכביה אנחנו מקימים ועדת מסקנות בלתי תלויה בראשותו של ניצב בדימוס מני יצחקי, שתבחן את כלל הפעילות כולל חוף פולג. ככלל, כל הניהול של הפרויקט היה בהנחיה ובליווי רשות הטבע והגנים, הגורם המוסמך מטעם מדינת ישראל, וכל הנחיותיו לאורך כל הדרך מולאו עד תום. העניינים המועלים על ידי החברה להגנת הטבע, שלהערכתנו אינם מייצגים את התמונה כהווייתה, יועלו בפני ועדת המסקנות".