תמונה שווה אלף מילים

ארוע מרגש התקיים ביום חמישי האחרון במוזיאון נתניה, במהלכו נפגשו בני משפחותיהם של הצלמים והצלמניות הראשונות של נתניה, שהנציחו את ההיסטוריה של העיר החל משנות ה- 40 ועד שנות ה – 70 

הערב נועד לתת במה למשפחות הצלמים שסיפרו את תולדות נתניה ובתוך כך - לשרטט את תמונת העיר בימיה הראשונים.

תהליך החקר לקראת ערב זה מתקיים מזה מספר שנים על ידי המתנדב והתחקירן יריב שיפוני שהחליט לעסוק בנושא.
במהלך התחקיר התברר שבנתניה, בשנים אלו, למרות מספרם המצומצם של התושבים, פעלו למעלה מ - 20 צלמניות שהנציחו את העיר ונופיה , את תושביה ואת ההיסטוריה שלה.
במסגרת עבודתו נפגש יריב עם חלק מבני משפחות הצלמים, ראיין אותם ואסף מספר גדול של תמונות ייחודיות שלא היו ברשות המוזיאון, כאשר בערב ההוקרה לצלמים התכנסו בני המשפחות, חברים וידידים וסיפרו את סיפורן של חמש צלמניות.

בני המשפחות הציגו בצורה מרגשת את הצלמניות: שטיין, ריביו, היידנפלד, מאז"ה וקראט ובתוך כך נחשפו המשתתפים לצילומים נדירים על תקופת ההעפלה, על הבריטים, פגשו את הצלמים בעת עבודתם במחנות הצבא הבריטי ועוד ואת הערב ליווה השחקן איציק עובדיה בקטעי הומור.