פרי מחנות טמבור ברחוב הרב משולם 21 פתח את הלב ודאג לספק חומרים לשיפוץ מועדונית לילדים בסיכון. "לקראת הפסח והאביב המתחדש חשוב שגם לילדים האלו תהיה אוירה טובה ומקום ראוי ונעים למגורים שלהם. זה המעט שיכולתי לעשות ואעשה עבורם בשמחה ככל שידרש. מדובר בילדים ללא משפחות תומכות סיפוק גדול להעלות חיוך על פניהם" לדברי פרי

אבי פרי מחנות טמבור