ראש העיר נענתה לבקשת יו"ר הקונגרס שהציע לקיים את הטקס השני הארצי לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית ב-9 במאי בהשתתפות אישים רמי מעלה. בנוסף, בפגישה נדונו גם שיתופי פעולה בתחום החינוך, התרבות ועוד.

ראש העיר ונשיא הקונגרס הרוסי