הדבוראי נועם טור מחופית, ד"ר יעל זלצר מאמץ, חוקרת במכון הוולקני וחיים זהביאן מאחיטוב - מגדל מלפפונים, זכו בפרס הצעירים המבטיחים בתחום החקלאות בישראל. הדבוראי ניצן למדני מכפר חיים ואמיר בן יהודה משער חפר, בעל משק אורגני, ברשימת מאה המשקים המצליחים בארץ

ד"ר יעל זלצר ונועם טור

ד"ר יעל זלצר ונועם טור