סטודנטים, מתנדביפ במתנ"ס חפציבה מזרח נתניה של חברת המתנ"סים חילקו היום מארזי שתייה תרומת חברת טמפו לתושבי השכונה

חפציבה

סטודנטים מתנדבים במתנ"ס חפציבה 

חפציבה

מארזי שתייה תרומת חברת טמפו