הפעילה החברתית יפה דינר חילקה 10 ערכות חזרה לבית ספר לתיכון אלדד. הערכות כוללות מחברות, קלסרים, קלמר עם ציוד, דפדפות וכל מה שדרוש לתחילת השנה. את הערכות מסרה דינר ליהודית אדרי סגנית מנכ"ל, ואורי פרידריך מנכ"ל אלדד

יפה דינר

חלוקת מארזי חזרה לבית ספר