אשכול פיס בבית ספר אלדד נצבע ושופץ ביוזמתה של הפעילה החברתית יפה דינר ובארגונה של סיגל כחלון מנהלת אשכול פיס אלדד, בשיתוף אודי פרידריך מנכ"ל בית הספר ואורית לוי מנהלת החטיבה. את הצבע והכלים תרם ברזילי זאב ותלמידי ומורי שכבה ט' בבית הספר נרתמו לעבודה

אשכול פיס

אשכול פיס בית ספר אלדד 

אשכול פיס

הפעילה החברתית יפה דינר