news 480x140

סרטון טיק טוק שרץ בין הורים רבים בנתניה שצולם ככל הנראה על ידי פועל ערבי ובו תלמידות בית ספר בנתניה לצלילי שיר אהבה ערבי ראש העיר "דואגים לאתר את האחראים ולהענישם"

טיק טוק

מתוך טיק טוק

הסרטון שצולם בבית ספר קרליבך/ חיים גורי בשכונת עיר ימים בנתניה מראה תלמידות בית ספר משחקות ככל הנראה בהפסקה לצלילי שיר אהבה ערבי שמילותיו בין היתר "כולן ילדו ילדים אבל אמא שלך ילדה ירח".

הסרטון צולם סמוך לחג פורים והופץ היום (רביעי) בין ההורים.

מתוך טיק טוק 

ראש העיר, מרים פיירברג איכר פנתה למפקד משטרת נתניה בדרישה לאתר במיידי את הגורמים שצילמו את הסרטון, וכמו כן הורתה למנכ"ל חל"ת (שאחראית על עבודות הפיתוח בעיר), לא להעסיק יותר את אותם גורמים בעיר.

 ממשטרת ישראל לא התקבלה תגובה.